Jag använder linolja, linolje färg och linoljekitt.

Det innebär material som används under mycket lång tid och är lätta att underhålla.

                                                           - back -